Rogier de Bode (1959) fotografeert al zijn hele leven. Lange tijd beschouwde hij het maken van foto’s als een leuke hobby, die hij deelde met aanvankelijk zijn studies en later zijn arbeidzaam leven, waarin hij onder meer boordwerktuigkundige op de grote vaart en diverse management functies in het bedrijfsleven bekleedde.

Momenteel is Rogier werkzaam als docent Techniek op het Markiezaat College in Bergen op Zoom. De fotografie kreeg echter een steeds belangrijkere plek in zijn leven en de behoefte om met zijn werk naar buiten te treden werd ook steeds groter. Hierdoor heeft de Bode recent (2016) besloten om zijn foto’s commercieel op de markt te brengen en richtte hij hiertoe het bedrijf Whateverimage op.

De foto’s van Rogier de Bode zijn veelal gemaakt tijdens de vele reizen die hij in zijn leven naar alle uithoeken van de wereld maakte, maar vertellen ook het verhaal van zijn leven in bredere zin. In het verleden heeftde Bode ook veel portret- en modelfotografie gedaan.