BIO

BIO ROGIER DE BODE  
Rogier de Bode (1959) fotografeert al heel zijn leven. Lange tijd beschouwde hij het maken van foto’s als een leuke hobby, die hij deelde met aanvankelijk zijn studies en later zijn arbeidzaam leven, waarin hij onder meer werktuigkundige en stuurman op de grote vaart was en diverse management functies in het bedrijfsleven bekleedde.
Momenteel is Rogier werkzaam als docent Techniek op het MBO. De fotografie kreeg echter een steeds belangrijkere plek in zijn leven en de behoefte om met zijn werk naar buiten te treden werd ook steeds groter. Hierdoor heeft de Bode in 2016 besloten om zijn foto’s commercieel op de markt te brengen en richtte hij hiertoe het bedrijf Whateverimage op.
De foto’s van Rogier de Bode zijn veelal gemaakt tijdens de reizen die hij naar alle uithoeken van de wereld maakte, maar gaan daar niet over. Het vastleggen, isoleren zelfs, van het beeld als uniek element in een continu veranderende werkelijkheid is het echte thema. Zijn foto's hebben eerder een coördinaat in ruimte en tijd dan een titel.
Het beeld van ruimte en tijd dient zich tijdens zijn reizen als bij toeval aan, tegelijkertijd schroomt Rogier de Bode niet zelf voor schepper van beelden te spelen. Hiervan getuigen zijn portretten en ander studio werk.
Uit toeval of door regie - Rogier de Bode's foto's getuigen van een eigenzinnige kijk op schoonheid, de realiteit en de - in zijn ogen - vaak wonderlijke combinatie van de twee.
BIO ROGIER DE BODE
Rogier de Bode (1959) has been taking pictures all his life. For most years he did this for hobby, as one of the things one does besides having a job and a family.
His working career spreads from being Marine Officer on container ships to Technical Manager in state-of-the-art recycling plants. More recently, Rogier is teaching knowledge and skills to mid-level technicians.
Photography played a growing role in his day to day life and Rogier felt he should do more with it. In 2016 he decided to open up to the world as a photographer by showing his work to the public over the internet and to offer his  photo's for sale. For this, he started Whateverimage - as a website and as a brand.
Many of Rogier's pictures are taken during his travels to the corners of the world, but are not about that. Capturing, even isolating, the image as a unique element in a continuous changing reality is the real subject. His pictures only have coördinates in space and time in stead of a title.
During his travels, the image as a token of space and time simply manifests itself to him by coincidence. At the same time Rogier doesn't hesitate to step into the role of creator of image himself - hence his portraits and other studio work.

From coincidence or carefully orchestrated: Rogier de Bode's pictures show his unique perception of beauty, reality and - as he sees it - the wonderful combination of the two.